Programi

2. KULTURA I LJUDSKA PRAVA

Arhiva

3. LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Arhiva

4. EDUKACIJA, POVEZIVANJE I RAZMJENA MLADIH

Arhiva

5. EUROPSKE INTEGRACIJE

Arhiva

6. JAČANJE KAPACITETA I USAVRŠAVANJE

Arhiva

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice (2017-2018)

Projekt se financira iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, PT1 i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, PT2)

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780

Logotipi_donatori_mali


Nositelj projekta: Volonterski centar Zagreb

Partneri: Agencija lokalne demokracije Sisak, Udruga IKS, ACT grupa, Mreža udruga Zagor, Dom za starije osobe Centar, Hrvatski centar za razvoj volonterstva

Vrijeme provedbe: 1. rujan 2017. - 30. studeni 2018.

Ukupna vrijednost: 697.924,69 HKN

Ciljne skupine: Volonteri i organizatori volontiranja

Svrha projekta je doprinijeti izgradnji društva u kojem volonterstvo predstavlja pokretačku snagu aktivnih, odgovornih i humanih zajednica te snažno doprinosi socijalnom i gospodarskom razvoju kroz 3 specifična cilja:

  1. Osigurati kvalitetan i održiv sustav podrške organizatorima volontiranja (OV) i volonterima kroz osnaživanje volonterskih centara u regiji središnje Hrvatske.
  2. Povećati broj javnih ustanova i OCD-a koji provode kvalitetne volonterske programe u svrhu poboljšanja usluga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i ostalih područja od općeg interesa.
  3. Doprinijeti jačanju javne svijesti o dobrobiti i vrijednostima koje volontiranje donosi svakom pojedincu, zajednici i društvu u cjelini.

Kratki opis projekta:

Zajedničkim snagama, volonterski centri u Zagrebu, Petrinji, Sisku, Zaboku i Čakovcu osiguravaju kvalitetan i održiv sustav podrške organizatorima volontiranja i volonterima u regiji središnje Hrvatske. Projektom se unaprjeđuju kapaciteti organizatora volontiranja - OCD-a i javnih ustanova za kvalitetno vođenje volonterskih programa u svrhu poboljšanja usluga od općeg interesa. Volonterski centri i brojni organizatori volontiranja "Na valovima volonterstva - grade infrastrukturu za snažne i povezane zajednice" i osiguravaju korištenje golemih potencijala koji građani žele i mogu dati društvu.

Za više informacija:

Volonterski centar Zagreb - Mateja Medlobi projekti@vcz.hr

ALD Sisak - Martina Jambrović financije@lda-sisak.hr

____________________

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak

____________________ 

Edukacija o menadžmentu volontera za novu generaciju koordinatora volontera Centralne Hrvatske

Edukacijom o volonterskom menadžmentu osposobljeno 24 koordinatora volontera

Organizatori volontiranja učili kako izdati Potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem