Publikacije

Letak o ALD Sisak

Letak o radu Agencije lokalne demokracije Sisak financiran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Preuzmite

15 godina rada Agencije lokalne demokracije Sisak

Publikacija o postignućima tijekom 15 godina rada Agencije lokalne demokracije Sisak, tiskana uz potporu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Preuzmite

Aktivni mladi za lokalni razvoj

Priručnik za poticanje aktivnog građanstva mladih u lokalnoj zajednici. Namijenjen je osobama koje rade s mladima i mladima koji se žele samo-organizirati u planiranju i provođenju aktivnosti po mjeri mladih i za mlade u svojoj zajednici.

Preuzmite

Hrvatska socijalna povelja

Glavni nalazi regionalnih rasprava provedenih tijekom 2015. godine u okviru projekta "Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja".

Preuzmite

Koncepti socijalne politike i analiza socijalnih pokazatelja

Publikacija nastala 2015. godine u okviru projekta "Europeizacija hrvatske socijalne politike i hrvatska socijalna povelja", a sadrži smjernice za provedbu regionalnih radionica.

Preuzmite

Ekološki kalendar 2013.

Kalendar nastao u okviru projekta "Misli zeleno svaki dan!" sadrži datume vezane za zaštitu okoliša i prirode. Na kalendaru se nalaze nagrađeni crteži učenica i učenika osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije.

Preuzmite

Obrazovanje za sjećanje: Dobra praksa u aktivnom europskom sjećanju

Publikacija nastala kao rezultat projekta "E-FOR: Obrazovanje za sjećanje" koji se provodio tijekom 2009. i 2010. godine u Hrvatskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Makedoniji i Italiji, sufinanciran sredstvima EU, Program Europa za građane.

Preuzmite

MO.D.E. Mobilnost za demokraciju u Europi

Letak projekta "MO.D.E." o mogućnostima volontiranja, pod pokroviteljstvom Asocijacije Agencija lokalne demokracije i Europske komisije, programa "Europa za građane".

Preuzmite

Obrazovanje za aktivno građanstvo u procesu proširenja EU-e

Izvještaj projekta "Obrazovanje za aktivno građanstvo u procesu proširenja EU-e", proveden tijekom 2008. i 2009. godine, pod pokroviteljstvom Europske unije - Program Europa za građane i Asocijacije Agencija lokalne demokracije.

Preuzmite

Međunarodni dan volontera i Međunarodni dan ljudskih prava - plakat

Plakat povodom obilježavanja Međunarodnog dana volontera i Međunarodnog dana ljudskih prava, u Sisku 5.-9. prosinca 2008.

Preuzmite

Rezultati ispitivanja stavova građana Siska o gospodarenju otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji

Brošura s rezultatima ispitivanja stavova građana Siska o gospodarenju otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Ispitivanje provedeno u okviru projekta "Ispitivanje javnog mnijenja: Strategija gospodarenja otpadom u Sisačko-moslavačkoj županiji". Projekt proveden pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.

Preuzmite

Poster "Sve na svoje mjesto!"

Poster o zbrinjavanju otpada, nastao 2008.godine tijekom provedbe projekta "Sve na svoje mjesto!", pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.

Preuzmite

Youth Programme - Tool for Networking in Neighbouring Countries

Završni izvještaj međunarodnog treninga za mlade „Youth Programme – Tool for Networking in Neighbouring Countries“ održanog u Srbiji, Subotica/Palić, 23.-27. kolovoza 2006.g. Trening su organizirale Agencije lokalne demokracije iz Siska, Osijeka i Subotice u okviru projekta „Razvoj socijalnih vještina lokalnih vlasti i nevladinih organizacija“.

Preuzmite

Ponašam se kao nacionalna manjina?!

Priručnik se razvijao i nastajao tijekom ciklusa seminara unutar projekta "Promoviranje uloge i djelovanja Vijeća nacionalnih manjina" koji je proveden pod pokroviteljstvom Vijeća Europe - Confidence Building Measures Programme tijekom 2005 i 2006. godine.

Preuzmite

 

Publikacija projekta RAISE

Završna publikacija međunarodnog projekta RAISE-Davanje prednosti mladima kroz inovacije i društveno poduzetništvo (2016-2017)

Preuzmite

Izvještaji o radu ALD Sisak

Godišnji izvještaji o radu Agencije lokalne demokracije Sisak.

2011_2012_2013_2014_2015_Revizorski uvid 2015_2016_2017

RAISE - Edukacijski moduli na temu poduzetništva

Zbirka radionica na temu poduzetništva nastalih u okviru međunarodnog projekta RAISE, namijenjene trenerima, osobama koje rade s mladima i učiteljima za upotrebu u neformalnom obrazovanju.

Preuzmite

Aktivni građani u borbi protiv nezaposlenosti mladih

Istraživanje o nezaposlenosti mladih provedeno u Latviji, Češkoj, Hrvatskoj, Slovačkoj, Njemačkoj i Mađarskoj. Svrha istraživanja je podići svjesnost o ovom problemu kod institucija, političara i svih onih koji donose odluke, ali i kod ostalih zainteresiranih organizacija te široj javnosti ukazati na važnost pristupa rješavanju nezaposlenosti mladih na lokalnoj razini.

Preuzmite

Sisak 2DO - Catching up with your social life in Sisak

Publikacija nastala kao svojevrsni vodič za "preživljavanje" u Sisku, napisana od strane EVS volontera koji su boravili u ALD Sisak 12 mjeseci u okviru projekta "Kreativni laboratorij mladih". Publikacija financirana sredstvima EU, Program Mladi na djelu.

Preuzmite publikacijuPreuzmite mapu Siska uz publikaciju

Edukativni ekološki straničnik o bijelim rodama

Edukativni ekološki straničnik o bijelim rodama nastao u okviru projekta "Misli zeleno svaki dan!"

Preuzmite

INTACT: Međunarodna mreža gradova - aktivno građanstvo i bratimljenje gradova

Letak projekta INTACT o međunarodnoj suradnji i bratimljenju gradova, pod pokroviteljstvom Asocijacije Agencija lokalne demokracije i Europske komisije, programa "Europa za građane".

Preuzmite

Mikrokrediti za malo poduzetništvo

Letak projekta "Mikrokrediti za malo poduzetništvo", pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, Razvojne banke Vijeća Europe, Banke Intesa SanPaolo i Asocijacije Agencija lokalne demokracije.

Preuzmite

Poziv za volontere SOS telefona za žrtve obiteljskog nasilja - plakat

Preuzmite

Publikacija „Za zajednicu bez nasilja u obitelji“

Publikacija obuhvaća rezultate istoimenog projekta provedenog tijekom 2007.godine na području Sisačko-moslavačke županije s ciljem doprinosa smanjenju nasilja u obitelji. U publikaciji ćete pronaći informacije o tome što obiteljsko nasilje jest i kako ga prepoznati, sažetak istraživanja o stavovima stanovnika Sisačko-moslavačke županije o nasilju u obitelji, kontakte gdje se može potražiti pomoć te pet nagrađenih priča učenika srednjih škola na Natječaju za kratku priču na temu nasilja u obitelji.

Preuzmite

Za zajednicu bez nasilja u obitelji

Poster projekta "Za zajednicu bez nasilja u obitelji" provedenog tijekom 2007.godine.

Preuzmite

Međunarodni Dan ljudskih prava - plakat

Plakat povodom obilježavanja Međunarodnog Dana ljudskih prava, u Sisku 8. prosinca 2007.godine

Preuzmite

Obrazovanje za mir i multikulturalizam: Priručnik za trenere

Ovaj priručnik je nastao kao dio projekta financiranog od strane EU o Poticanju domicilnog multikulturalizma obrazovanjem (RIME), a proveden je u suradnji sa sveučilištima u Birminghamu, Warwicku i Zapadnoengleskim sveučilištem (Velika Britanija), državnih sveučilišta Uljanovski i Kuban (Ruska Federacija) te partnerskih nevladinih udruga iz jugoistočne Europe, središnje istočne Europe, Ruske Federacije, južnog Kavkaza i Velike Britanije, i to u razdoblju između siječnja 2004. i prosinca 2006. U spomenutim regijama u projekt su uključeni partneri iz Bugarske, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Ukrajine, okruga Krasnodar u južnoj Rusiji, Gruzije i Abhazije.

Preuzmite

Youth: the Right Direction (2006-2009)

Bilten multilateralnog projekta za mlade.

Broj 1. Broj 2. Broj 3.Broj 4.