Programi

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Volonterska mreža grada Siska (2018-2019)

IskustVO života – Moja mladost za aktivnu starost (2017-2019)

Volonterska školica (2017-2019)

Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske (2017-2018)

Na valovima volonterstva – infrastruktura za snažne i povezane zajednice (2017-2018)

U čem' je problem? (2017-2018)

Trenutak sa mnom – Uključujem se jer sam informiran(a) (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2016-2017)

Volonterska mreža grada Siska (2014-2015)

DECIDE - Demokratski kompakt: Unaprjeđivanje demokracije u Europi (2013-2015)

Obrazovanje protiv korupcije (2013-2014)

Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica (2011.-2013.)

Prekogranično umrežavanje volontera za lokalni razvoj (2012-2013)

Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju (2011)

Jačanje lokalne demokracije (2009-2011)

INTACT: Međunarodna mreža gradova – aktivno građanstvo i bratimljenje gradova (2010 – 2011)

Platforma za unapređenje veza između Jadranskih Regija u Europi – PEARL.EU (2007-2008)

Razvoj socijalnih vještina lokalnih vlasti i nevladinih organizacija (2004-2006)

Sudjelovanju na sajmu CIVITAS u Padovi (2007)

Partnerska mreža ALD Sisak - proslava 10 godina djelovanja (2006 i 2007)

Razvoj i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti u Jugoistočnoj Europi - Razmjena najboljih praksi u dobrom upravljanju (2006)

Jačanje partnerske mreže ALD Sisak i razmjena najbolje prakse o sudjelovanju građana (2005)

Osnaživanje žena u političkom sudjelovanju na području Sisačko-moslavačke županije (2005)

Grad Sisak - user friendly grad (2004)

Jačanje suradnje između lokalnih medija i nevladinih organizacija (2003)

Promicanje demokratskih vrijednosti na lokalnoj razini (2004)

1. LOKALNA DEMOKRACIJA

Volonterska mreža grada Siska (2018-2019)

Financirano sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 logotipi_vmgs2018

Nositelj: Agencija lokalne demokracije Sisak

Partneri: Grad Sisak, Osnovna škola "Braća Ribar Sisak", Osnovna škola "Budaševo-Topolovac-Gušće" Sisak

Vrijeme provedbe: 1. kolovoz 2018.- 31. srpanj 2019.

Vrijednost: 100.000,00 kn


Svrha projekta je doprinijeti povećanju broja građana, osobito mladih, uključenih u različite vrste volonterskih programa na području Siska koji doprinose razvoju lokalne zajednice i njihovom osobnom razvoju kroz jačanje resursa potencijalnih i postojećih organizatora volontiranja te promoviranje pozitivnog utjecaja volontiranja.

Projektom će se povećati broj organizatora volontiranja koji koriste usluge Volonterskog centra Sisak i koji razvijaju volonterske programe, broj građana informiranih i upućenih na volontiranje te broj mladih uključenih u volonterske aktivnosti.

Rezultati će se postići kroz sljedeće grupe aktivnosti: 1. Razvoj i jačanje kapaciteta postojećih i potencijalnih organizatora volontiranja u Sisku za razvoj novih volonterskih programa te povećanje prilike za uključivanje što većeg broja građana u volontiranje kroz edukaciju, umrežavanje i razmjenu informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, 2. Doprinos promoviranju pozitivnog utjecaja volontiranja na osobni razvoj građana kroz upoznavanje volontera, organizatora volontiranja i poslodavaca s područja Siska s Potvrdom o kompetencijama stečenim kroz volontiranje i 3. Doprinos promociji volontiranja među građanima Siska te dugoročnom uključivanju djece i mladih u volontiranje kroz razvoj školskog volontiranja kao novog oblika volontiranja u Sisku.

 

Aktivnosti se provode u sinergiji s radom Volonterskog centra Sisak.

__________ 

Za sadržaj objavljen na ovim stranicama je isključivo odgovorna ALD Sisak i ne može se smatrati službenim stavom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

__________ 

 

Organizatori volontiranja učili kako izdati Potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje

Otvorene prijave za Izobrazbu za koordinatore volontera u 2019. godini