BESPLATNI SOS TELEFON ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA 0800 357 357

Djeluje od 2003. godine

RADNO VRIJEME

Svaki dan
16:00-20:00

SVRHA SOS TELEFONA

 • Saslušati osobu koja je "žrtva" nasilja i zlostavljanja
 • "Snimiti" problem i stanje u kojem se "žrtva" nalazi
 • Pomoći "žrtvi" da što objektivnije sagleda situaciju trenutka u kojoj se zatekla
 • Ohrabriti "žrtvu" da pronađe unutarnje resurse za izlazak iz takve situacije
 • Ublažiti stanje traume u kojoj se "žrtva" zatekla
 • Pomoći "žrtvi" i dati joj potporu i smjernice na koji način da se obrati postojećim mjerodavnim institucijama za pomoć

PRINCIPI RADA

 • Pozivateljima/icama SOS telefona zajamčena je anonimnost njihovog identiteta.
 • Svi podaci i prikupljene informacije smatraju se profesionalnom tajnom.
 • Djelatnici/ce i volonteri/ke SOS telefona obvezni su čuvati profesionalnu tajnu.
 • Djelatnici/ce i volonteri/ke SOS telefona su profesionalci/ke dodatno obučeni za rad na telefonskim linijama pomoći.
 • Identitet djelatnika/ca i volontera/ki je tajan u svrhu njihove osobne zaštite.
 • U skladu s općim načelima djelovanja SOS telefona, nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije pozivatelja/ki temeljene na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

ZAŠTO SOS TELEFON?

2001. godine, ALD Sisak provela je projekt ˝Razvoj građanskog društva-primjena prava žena˝, namijenjen ženama uključenim u različite političke stranke koje djeluju na području Sisačko moslavačke županije. Kao najznačajniji problem, žene uključene u projekt ističu nasilje u obitelji, posebno nasilje nad ženama. U skladu s tim nastaju projektni prijedlozi i izrada akcijskog plana od strane sudionica uključenih u projekt. Tri nastala projektna prijedloga su bila: a) SOS telefon za žrtve obiteljskog nasilja; b) obiteljsko savjetovalište i c) sklonište za žene žrtve obiteljskog nasilja.

Kako bi ispitali potrebe zajednice, 2002. godine, ALD Sisak je provela istraživanje o nasilju u obitelji na području cijele Sisačko moslavačke županije s ciljem istražiti stavove građana o nasilju unutar obitelji. Istraživanje je pokazalo kako je 64% ispitanika proživjelo neki oblik zlostavljanja, a njih 30% je navelo kako je potrebno djelovanje SOS telefona za žrtve obiteljskog nasilja.

Od 2002.-2005. godine ALD Sisak provela projekt "Potpora uključivanja žena u hrvatsko društvo kroz suportivne servise" koji se odnosio na uspostavljanje prve besplatne telefonske linije za žrtve obiteljskog nasilja na području Sisačko-moslavačke županije, edukacije i povezivanja stručnjaka koji rade na problematici obiteljskog nasilja, promotivno-edukativnih radio emisija, ponovljenog istraživanja o stavovima o obiteljskom nasilju, opremanje knjižnice ALD Sisak s literaturom s područja zaštite od obiteljskog nasilja otvorene za građanstvo te međunarodnih konferencije kako bi se razmijenila iskustva i modeli najbolje prakse.

S obzirom na potrebe korisnika i stanje u zajednici, ALD Sisak od 2006.-2007. nastavlja s provedbom projekata koji imaju cilj zaštiti žrtve obiteljskog nasilja i senzibilizirati javnost kroz razlčite promotivne aktivnosti. Osim toga proveli smo i treće istraživanje o stavovima o obiteljskom nasilju.

Tijekom ovih godina educirali smo 45 osoba za rad na SOS telefonu te uspostavili suradnju sa svim mjerodavnim institucijama, lokalnim/mjesnim upravama/samoupravama i ostalim nevladinim organizacijama.

Vidi povezane dokumente