Predstavljen novi EU projekt “Q25 – Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske”

Q25Na dvije tiskovne konferencije, u Karlovcu 11. srpnja i u Sisku 13. srpnja 2017., predstavljen je novi projekt "Q25 - Jačanje sustava volontiranja u ruralnim zajednicama središnje Hrvatske" koji se u 100% iznosu od 608.928,26 kn financira Europska unija unutar Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta je LAG Vallis Colapis iz Ozlja, a partneri su Agencija lokalne demokracije Sisak, udruga Carpe Diem iz Karlovca, Gradsko društvo Crvenog križa Duga Resa i Dom za starije i nemoćne "Sv. Antun" iz Karlovca. Provoditi će se tijekom godine dana na području Karlovačke, Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije.

Dio naziva projekta, "Q-25" odnosi se na 20 organizatora volontiranja u području socijalne skrbi i zdravstva te četiri nositelja projekta i partnera što je ukupno 25 organizatora volontiranja koji će razvijati i provoditi volonterske programe sukladno potrebama svojih organizacija i korisnika. U projektu će biti angažirano 175 volontera koji bi trebali odraditi više od 12.000 sati.

Kroz izgradnju kapaciteta udruga i ustanova koje rade u području zdravstva i socijalne skrbi projekt će doprinijeti unaprijeđenu usluge i kvalitetu rada u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Pozvane su sve ustanove koje se bave zdravstvom i socijalnom skrbi da se uključe u projekt.

Način komunikacije sa širom javnosti će biti kroz Facebook stranicu koja je kreirana pod imenom: @projektQ25.

Svi zainteresirani koji bi htjeli sudjelovati, kao što su ustanove i organizacije civilnog društva, bit će kvalitetno educirani te će im biti osigurana tehnička pomoć i praćenje njihova rada u razvijanju volonterskih aktivnosti. Nositelj, LAG Vallis Colapis i partneri, svako na području svoje županije i geografskog djelovanja, bit će im na usluzi za kreiranje kvalitetnih volonterskih programa i edukaciju u prvom dijelu projekata. U drugom dijelu projekta, fokus će biti na mobilizaciji volontera koji će svojim volonterskim angažmanom doprinijeti jačanju svojih osobnim kompetencija, znanja i vještina te unaprijediti kvalitetu djelovanja udruga i javnih ustanova u kojima će volontirati.

Nakon tiskovne konferencije u Karlovcu, uslijedio je partnerski sastanak na kojemu su partneri i nositelj projekta dogovorili detalje oko aktivnosti koje slijede, podijele zaduženja svakog partnera te tehničke detalje same provedbe projekta.

Više informacija o EU projektima možete pronaći na stranici www.strukturnifondovi.hr

Logotipi_donatori_mali