Nova suradnja usmjerena zaštiti starijih građana i promoviranju aktivnog starenja

TS_Timski_319. prosinca 2016. godine održan je prvi sastanak tima projekta "Trenutak sa mnom - Uključujem se jer sam informiran(a)" u prostorijama nositelja projekta Centra za civilne inicijative u Zagrebu. Projekt se provodi tijekom 12 mjeseci u Zagrebu, Karlovcu, Sisku i Bjelovaru, a financiraju ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Centar za civilne inicijative.

Na radnom sastanku ispred nositelja projekta sudjelovale su Mirela Despotović, predsjednica CCI-a i Ivana Narelić, voditeljica projekta u Karlovcu, a ispred partnera, Paula Raužan, predsjednica Agencije lokalne demokracije Sisak i Stjepan Kos iz Saveza za pravedno društvo Bjelovar.

Projekt je usmjeren na starije volontere i starije osobe aktivne u lokalnoj zajednici, a kroz aktivnosti povećati će se pravna zaštita i informiranost starijih osoba o njihovim pravima, informirati i senzibilizirati javnost na pravnu i socijalnu problematiku starijih osoba te povećati razinu volontiranja i socijalne uključenosti starijih osoba u aktivan život lokalne zajednice.

Aktivnosti obuhvaćaju radionice, okrugle stolove, tribine, konferencije, javnu kampanju ali i provođenje volonterskih akcija osmišljenih od strane dugoročnih volontera starije dobi koji će biti dodatno osnaženi za provođenje aktivnosti aktivnog starenja, a sve s ciljem poboljšanje kvalitete života i što dužeg ostanka u svom domu.

Projekt će uključiti više stotina starijih osoba iz ova četiri grada koji će sami davati prijedloge o temama koje ih najviše zanimaju.

Uskoro slijedi poziv za dugoročne volontere, starije sugrađane koji se žele aktivnije uključiti u projektne aktivnosti i doprinijeti povećanju kvalitete usluga za starije osobe u svojoj zajednici.